Thủ tục thay đổi thông tin, ký lại hợp đồng sử dụng nước

Trong trường hợp chuyển giao bất động sản cho đối tượng khác dưới hình thức như: chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng, cho thuê… khách hàng liên hệ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn để được hướng dẫn lập thủ tục đổi tên, hồ sơ bao gồm:

I. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH.

1. Trường hợp đổi tên do người đứng tên hợp đồng chết.

 • Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.

Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước), hộ khẩu, Sổ tạm trú. Khách hàng mang theo bản gốc để nhân viên scan hoặc chụp hình lưu hồ sơ và trả lại bản gốc cho khách hàng.

 • Giấy chứng tử của người đứng tên hợp đồng.
 • Giấy đề nghị đổi tên hợp đồng sử dụng nước

2. Trường hợp sang tên do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, thuê nhà, thuê đất.

 • Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.
 • Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước), hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú, hợp đồng thuê nhà, đất,  hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất.

Khách hàng mang theo bản gốc để nhân viên scan hoặc chụp hình lưu hồ sơ và trả lại bản gốc cho khách hàng.

 • Giấy đề nghị chuyển quyền sử dụng nước.

3. Các trường hợp khác.

 • Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.
 • Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước), hộ khẩu, Sổ tạm trú bảng gốc để nhân viên chụp ảnh. 
 • Giấy ủy quyền đứng tên hợp đồng sử dụng nước (có xác nhận của Chính quyền địa phương).

II. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC.

1. Trường hợp điều chỉnh tên do có sự sáp nhập, chia tách, đổi tên.

 • Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.
 • Bản sao quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đổi tên (đối với cơ quan, tổ chức), bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp).
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao).
 • Giấy đề nghị đổi tên hợp đồng sử dụng nước

2. Đổi tên do thay đổi khách hàng sử dụng nước.

 • Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.
 • Bản sao quyết định giao đất, hoặc hợp đồng thuê mặt bằng, thuê nhà (từ 2 năm trở lên).
 • Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.
 • Giấy ủy quyền.
 • Giấy đề nghị đổi tên hợp đồng sử dụng nước

3. Trường hợp sang tên từ tổ chức sang cá nhân do chấm dứt hợp đồng thuê nhà, thuê mặt bằng.

 • Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.
 • Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, thuê mặt bằng.

Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước), hộ khẩu, Sổ tạm trú. Khách hàng mang theo bản gốc để nhân viên scan hoặc chụp hình lưu hồ sơ và trả lại bản gốc cho khách hàng. Giấy đề nghị đổi tên hợp đồng sử dụng nước