Thủ tục tạm ngưng cấp nước, mở nước trở lại

Trong quá trình sử dụng nước, nếu vì lý do nào đó khách hàng muốn tạm ngưng sử dụng nước một thời gian ngắn thì liên hệ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Trung tâm) để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết. Thủ tục bao gồm:

  • Giấy đề nghị tạm dừng cấp nước (theo mẫu).
  • Hoá đơn tiền nước.

Thời gian tạm dừng cấp nước tối đa không quá 6 tháng. Nếu quá thời hạn 6 tháng khách hàng vẫn chưa có nhu cầu sử dụng nước trở lại Trung tâm sẽ thực hiện việc khoá nước và thanh lý hợp đồng.

Khi có nhu cầu sử dụng nước trở lại, khách hàng thực hiện theo thủ tục đăng ký lắp đặt đồng hồ mới.

  Mở nước

  • Trường hợp khách hàng đề nghị tạm dừng sử dụng nước, nay có nhu cầu sử dụng nước trở lại, khách hàng liên hệ Trung tâm Nước làm thủ tục mở nước và thanh toán chi phí đóng mở nước theo quy định.
  • Trường hợp khách hàng đã bị khoá nước do nợ tiền nước, nay có nhu cầu sử dụng nước trở lại, khách hàng liên hệ Trung tâm Nước để làm thụ tục mở nước và thanh toán toàn bộ tiền nước còn nợ và chi phí đấu nối lại cụm đồng hồ nước theo quy định.

Thủ tục bao gồm:

  • Giấy đề nghị cấp nước trở lại (theo mẫu).
  • Hoá đơn tiền nước (nếu có)

– Đối với trường hợp đã huỷ danh bộ (hết hiệu lực hợp đồng), trường hợp nhà đã thay đổi chủ, đính kèm thêm: