Thủ tục lắp đặt đồng hồ nước

DỊCH VỤ CÔNG LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ NƯỚC

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Lĩnh vực: Nước sạch

1. Cách thức thực hiện

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân (gọi tắt là khách hàng) đăng ký lắp đặt đồng hồ nước:

+ Tại các điểm tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm (danh sách các điểm tiếp nhận hồ sơ kèm theo)

+ Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

+ Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://trungtamnuocbrvt.com.vn/

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

– Trường hợp nộp trực tiếp tại các điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hợp lệ sẽ lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày khảo sát tại hiện trường và ngày trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Trung tâm hướng dẫn khách hàng bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

– Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hợp lệ Trung tâm thông báo cho khách hàng (gọi điện thoại hoặc nhắn tin) hẹn ngày khảo sát hiện trường và giao phiếu hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Trung tâm thông báo, hướng dẫn khách hàng (gọi điện thoại hoặc nhắn tin) bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Khảo sát tại hiện trường

– Khách hàng theo giấy hẹn cùng Trung tâm khảo sát tại hiện trường địa điểm đăng ký lắp đặt đồng hồ nước:

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp nước Trung tâm sẽ thống nhất với khách hàng vị trí lắp đặt đồng hồ nước, khối lượng vật tư lắp đặt phát sinh (nếu có); Nếu không đủ điều kiện cấp nước, Trung tâm sẽ thống nhất với khách hàng bằng biên bản.

Bước 3: Trả kết quả

– Khách hàng theo phiếu hẹn đến Điểm tiếp nhận hồ sơ để nhận kết quả:

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp nước: Khách hàng ký hợp đồng dịch vụ cấp nước, ký bảng dự toán chi phí phát sinh (nếu có), nộp chi phí phát sinh (nếu có); khách hàng nhận 01 bản Hợp đồng dịch vụ cấp nước, phiếu thu tiền (nếu có) và Giấy hẹn thi công.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp nước: Khách hàng nhận văn bản từ chối cấp nước.

Bước 4: Lắp đặt đồng hồ nước

-Trung tâm thực hiện thi công lắp đặt đồng hồ nước và bàn giao công trình cấp nước cho khách hàng tại hiện trường.

3. Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Phiếu hẹn khảo sát và trả kết quả

+ Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước máy (theo mẫu).

+ Bảng dự toán chi phí lắp đặt phần phát sinh (nếu có)

+ Phiếu thu tiền (nếu có)

* Khách hàng là hộ gia đình:

– Giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) còn hạn sử dụng

Kèm theo một trong những giấy tờ liên quan đến địa điểm đề nghị lắp đặt đồng hồ nước dưới đây:

+ Hộ khẩu thường trú,

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở,

+ Giấy cấp nhà trong nội bộ cơ quan hoặc quyết định cấp nhà của cơ quan có thẩm quyền,

+ Hợp đồng của cá nhân, tổ chức thuê nhà của Nhà nước,

+ Giấy phép xây dựng nhà,

+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực thi hành của Toà án công nhận quyền sở hữu, sử dụng, thừa kế nhà.

+ Giấy xác nhận tạm trú của công an xã, phường,                       

+ Giấy xác nhận của UBND xã, phường về tình trạng nhà ở ổn định, không tranh chấp.

+ Quyết định giao đất của cơ quan chức năng cho chủ đầu tư xây dựng công trình, (trong trường hợp chủ đầu tư đang xây dựng công trình, chưa chuyển nhượng cho người sử dụng).

Lưu ý: Khách hàng mang theo bản chính các loại giấy tờ nêu trên, nhân viên tiếp nhận hồ sơ chụp ảnh và trả lại khách hàng

* Khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:

 – Văn bản đề nghị lắp đặt đồng hồ nước

– Bản photo Giấy phép xây dựng hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, sản xuất; Quyết định thành lập đối với cơ quan, tổ chức;

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn thực hiện:

– Trường hợp không đủ điều kiện cấp nước: trả lời bằng văn bản trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp đủ điều kiện cấp nước:

Trung tâm tiến hành lắp đặt đồng hồ nước và bàn giao cho khách hàng:

+ Đối với hộ gia đình: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ (không tính thời gian giải phóng mặt bằng, xin phép đào đường, hè hoặc thời gian khắc phục trở ngại khách quan trong thi công).

+ Đối với khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ (không tính thời gian giải phóng mặt bằng, xin phép đào đường, hè hoặc thời gian khắc phục trở ngại khách quan trong thi công).

– Các trường hợp có quy mô lớn hoặc theo tiến độ của dự án: Trung tâm và khách hàng thống nhất cụ thể về thời gian thực hiện.

5. Đối tượng thực hiện:

Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện:

– Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn;

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn

– Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh cấp nước;

– Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh doanh Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn.

7. Kết quả thực hiện:

Văn bản từ chối cấp nước hoặc ký Hợp đồng dịch vụ cấp nước và lắp đặt đồng hồ nước.

8. Chi phí

Chi phí lắp đặt từ vị trí từ đai khởi thuỷ đến điểm đặt đồng hồ đo nước trong phạm vi 05 mét do Trung tâm chi trả, chi phí phát sinh sau đồng hồ và vượt phạm vi 05 mét từ vị trí đai khởi thủy đến điểm đặt đồng hồ do khách hàng chi trả.

– Khối lượng: theo kết quả khảo sát thực tế

– Đơn giá dự toán: theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, áp dụng cho địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại thời điểm lập chi phí.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đề nghị cấp nước sạch (áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

 

– Khách hàng xuất trình chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp nước khi nộp hồ sơ.

– Mỗi hộ khách hàng sử dụng nước chỉ được lắp đặt 01 đồng hồ đo nước.

– Không cấp nước đối với trường hợp đất trống; cơ quan, nhà không có người ở; không thỏa thuận đấu nối được với đại diện đầu tư ban đầu; vị trí đặt đồng hồ không đảm bảo quản lý, khu vực chưa có quy hoạch cấp nước, mạng lưới cấp nước.

– Không cấp mới và tách riêng đồng hồ đang sử dụng chung đồng hồ tổng của các khu chung cư đang quản lý vận hành.

– Đối với khu di dân giải phóng mặt bằng, nhà tạm trong khu giải phóng mặt bằng, nhà trong khu vực chưa có quy hoạch: Trung tâm phối hợp với UBND xã/phường/thị trấn xem xét để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân.

– Trường hợp khách hàng sử dụng nước ở quá xa đường ống phân phối và nằm ngoài vùng phục vụ của đơn vị cấp nước thì phải có sự thỏa thuận giữa hai bên.

Căn cứ pháp lý:

 

– Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

– Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

– Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

– Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về điều chỉnh giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

– Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về điều chỉnh đơn giá nhân công thi công xây dựng công trình;

– Công bố vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hàng Quý của Sở Xây dựng./.