My hỏi 3 năm trước

cho em hỏi chỉ số nước tháng cũ của mã KH: NNT.000182 vì tháng em đóng gấp mấy lần tháng trước và em sợ sai sót trong chỉ số nước

1 Trả lời
Quản trị hệ thống Nhân viên trả lời 3 năm trước

Khách hàng vào website: trungtamnuocbrvt.com.vn
Vào mục “TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”
Điền mã khách hàng hoặc tên khách hàng hoặc một trong số thông tin ở bảng tìm kiếm, sau đó nhấn vào tìm kiếm và có thể xem thông tin sử dụng nước. Nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ 0254.3733555
Xin cảm ơn khách hàng đã liên hệ!