van-de-ve-nop-tien-nuoc

  • Post author:
  • Post category:

Trước e có đăng ký thanh toán tiền nước qua internet banking , vì tài khoản e không sử dụng nữa nên giờ e muốn huỷ dịch vụ đấy được…

Đọc tiến van-de-ve-nop-tien-nuoc

Vấn đề về nộp tiền nước

  • Post author:
  • Post category:

Khoản từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020 , em không có tiền để nộp cho anh nhân viên thu tiền nước, và hiện tại nước máy sinh hoạt…

Đọc tiến Vấn đề về nộp tiền nước