chi-so-nuoc

  • Post author:
  • Post category:

cho em hỏi chỉ số nước tháng cũ của mã KH: NNT.000182 vì tháng em đóng gấp mấy lần tháng trước và em sợ sai sót trong chỉ số nước

Đọc tiến chi-so-nuoc

Mình hỏi tiền nước trong tháng 2 và tháng 3

  • Post author:
  • Post category:

Cho xin thông tin tiền nước của tháng 2 và tháng 3 thông tin: tên: nguyễn thị vui dc: số 113 tổ 3 ấp 4, hoà bình, xuyên mộc, Bà…

Đọc tiến Mình hỏi tiền nước trong tháng 2 và tháng 3

van-de-ve-nop-tien-nuoc

  • Post author:
  • Post category:

Trước e có đăng ký thanh toán tiền nước qua internet banking , vì tài khoản e không sử dụng nữa nên giờ e muốn huỷ dịch vụ đấy được…

Đọc tiến van-de-ve-nop-tien-nuoc

Vấn đề về nộp tiền nước

  • Post author:
  • Post category:

Khoản từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020 , em không có tiền để nộp cho anh nhân viên thu tiền nước, và hiện tại nước máy sinh hoạt…

Đọc tiến Vấn đề về nộp tiền nước