Thanh toán tiền nước qua Payoo

THANH TOÁN QUA WEBSIDE

Bước 1: Truy cập webside WWW.paybill.com.vn hoặc www.payoo.com.vn chọn Dịch vụ/thanh toán hóa đơn

Bước 2: Chọn Nước/Miền Nam/Nước Sạch Nông Thôn Vũng Tàu

Bước 3: Nhập “mã khách hàng” và “Mã xác nhận” – chọn tiếp tục

Bước 4: Chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán

THANH TOÁN QUA SMASTPHONE

Bước 1: Khách hàng vào App Store hoặc Google Play gõ Payoo hoặc quét QR code để tải về ứng dụng Payoo

Bước 2:

Mở ứng dụng Payoo, Chọn Tiếp tục. Chọn mục “Thanh toán Hóa đơn”       

Bước 3: Nhập các thông tin điều kiện tìm kiếm:
+ Dịch vụ: chọn “NƯỚC”
+ Nhà cung cấp: chọn “Nước Sạch Nông Thôn Vũng Tàu”
+ Nhập Mã Khách hàng

Bước 4: Kiểm tra thông tin và chọn Kỳ thanh toán â chọn “Tiếp tục” Chọn hình thức thanh toán “Ví điện tử / Tài khoản liên kết / Thẻ nội địa / Thẻ quốc tế”

Bước 5: Kiểm tra thông tin â chọn “Thanh toán” Màn hình xác nhận thanh toán thành công.