Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của quý khách, chúng tôi sẽ trả lời đến quý khách một cách nhanh nhất có thể.

Trân trọng cảm ơn!

Đặt câu hỏi
 


Lương Thị Vân Hà: Trả lời câu hỏi của Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Vũ

Kính gửi:  Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Vũ

Về vấn đề quý Công ty hỏi, chúng tôi hân hạnh được trả lời như sau:

Đối với những hóa đơn tiền nước mà Công ty đã tải hóa đơn điện tử, quý Công ty vui lòng lập biên bản (02 bản) điều chỉnh toàn bộ những hóa đơn bị thiếu thông tin về mã số thuế trong đó ghi rõ thông tin trước và sau khi điều chỉnh, biên bản gửi đến Trung tâm Nước ký xác nhận, sau đó Trung tâm sẽ chuyển lại quý Công ty 01 bản để Công ty có đủ thủ tục báo cáo thuế.

Xin gửi về địa chỉ: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; số 39 đường Hoàng Diệu, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc xin liên hệ 0254 3733555 gặp bà Lương Thị Vân Hà

Cảm ơn quý Khách hàng đã đặt câu hỏi. Trân trọng!

 


Thứ sáu, 14 December 2018
Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Vũ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ): Điều chỉnh hóa đơn gtgt

trung tâm nước BRVT có cấp nước cho công ty chúng tôi, tuy nhiện các hóa đơn tiền nước không thể hiện Mã Số Thuế của công ty, bây giờ tôi muốn trung tâm điều chỉnh cho công ty chúng tôi thì phải làm thủ tục ntn??????

 


Thứ tư, 12 December 2018