Joomla Themes Free

Tọa đàm giữa Lãnh đạo và CBCNV

Chuyên mục: Tin tức

Tại các buổi tọa đàm cán bộ, công nhân viên đã đã thẳng thắn phát biểu ý kiến về các khó khăn vướng mắc trong công việc cũng như tâm tư, nguyện vọng về các vấn đề về chế độ đối với người lao động.

Giám đốc Trung tâm đã trực tiếp giải đáp và chỉ đạo một số biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc của các chi nhánh cấp nước và CB-CNV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên còn một số ý kiến của công nhân các nhà máy cấp nước, sau buổi tọa đàm Giám đốc phát hành văn bản yêu cầu các phòng chuyên môn khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết các vướng mắc của cán bộ, công nhân viên.

Lê Thị Sang – Phòng QLNS