Giá nước

        Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành giá nước sạch sinh hoạt giai đoạn năm 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
        Giá nước sạch sinh hoạt áp dụng từ ngày 01/01/2024, cụ thể:

STT

ĐỐI TƯỢNG

Đơn giá (đồng/m3)

1

Nước sinh hoạt đồng bào dân tộc

 

 

– Từ 0 – 10 m3/đồng hồ/tháng

5.500

 

– Từ trên 10 – 20 m3/đồng hồ/tháng

11.000

 

– Từ trên 20m3/đồng hồ/tháng

12.000

2

Nước sinh hoạt nông thôn

 

 

– Từ 0-10 m3/đồng hồ/tháng

9.300

 

– Từ trên 10-20 m3/đồng hồ/tháng

11.000

 

– Từ trên 20 m3/đồng hồ/tháng

12.500

3

Nước sinh hoạt đô thị

 

 

– Từ 0-10 m3/đồng hồ/tháng

9.400

 

– Từ trên 10-20 m3/đồng hồ/tháng

12.600

 

– Từ trên 20 m3/đồng hồ/tháng

13.500

4

Cơ quan, hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân), phục vụ mục đích công cộng

13.100

5

Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất

 

 

– Bán trực tiếp cho khách hàng

13.400

 

– Bán qua đồng hồ tổng

12.400

6

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ

20.200

    Giá nước sinh hoạt nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
    Vui lòng tải file để xem toàn văn Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.